Direk Numara
0212 266 6018

E-FATURA, E-ARŞİV, E-SMM(SERBEST MESLEK MAKBUZU) ENTEGRASYONLARI

Sipariş Formu İndirin

Kullanım Kılavuzunu İndirin

Demo Program İndirin

GİB Özel Entegrasyon izinli firma üzerinden blgiler Maliye Bakanlığı Vergi Dairesi sunucusuan gitmektedir.
e-fatura uygulamamızdan tüm firmalar yararlanabilir.
Çok kolay şekilde;
E-Fatura oluşturulur, kontrol edilir ve varsa hata, düzeltilir, gönderilir.
Gelen E-fatura bilgileri alınınır, görüntülenir ve muhasebete liste verilir.
e-dünya e-fatura özel entegrasyon hizmeti; güçlü, hızlı ve güvenilir çözüm, zaman tasarrufu, izlenebilir bakım ve anlık destek hizmetleriyle, temel ilkesi olan müşteri memnuniyetini artırmaktadır. Elcom, E-Dünya anlaşmalı firmasıdır.
e-dünya e-fatura özel entegrasyon hizmeti ile, kullanıcıların bilgileri ve etik değerleri güvence altına alınır, korunur ve saklanır.
e-dünya, e-fatura uygulamasından özel entegrasyon yöntemi ile faydalanmak istemeyen kullanıcılara doğrudan entegrasyon danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır.

E-FATURA

GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yönetilen, kanun ve mevzuatlara göre tutulması zorunlu olan faturaların elektronik ortamda oluşturulmasını, gönderilmesini, kaydedilmesini, saklanmasını ve ibraz edilmesini sağlayan yazılım sistemidir.
e-fatura kağıt fatura ile aynı hukuki değere sahiptir, yeni bir belge türü değildir. Amaç tek format ve standarda göre belirlenen veri aktarım protokolü ve ağ modeli aracılığı ile satıcı ve alıcı arasında hızlı mutabakat sağlayan mesajlaşma altyapısı oluşturmaktır.
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, e-fatura mükellefleri düzenledikleri ya da adlarına düzenlenmiş tüm faturaları yasal süreler dahilinde muhafaza etmek, gerektiğinde ya da istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdürler.
e-faturaların mali mühür ile geçerliliği garanti altına alınmıştır. Mali mühür ancak ve ancak elektronik ortamda geçerli ve doğru olarak kabul edildiğinden e-faturaların kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Düzenlenen ve alınan tüm e-faturalar, üzerindeki mali mühürü içerecek şekilde kanuni sürelere uygun olarak mükelleflerin kendi ortamlarında saklanacaktır.
e-fatura uygulamasında düzenlenen ya da alınan faturalar GİB tarafından saklanmamaktadır. Düzenlenen ya da alınan tüm e-faturalar işletmelerin kendi arşivlerinde veya hizmet aldıkları özel entegratörlerin arşivlerinde 10 sene boyunca saklanacaktır.
Nasıl e-fatura Kullanıcısı Olunur?
e-fatura sistemine kayıtlı olan kullanıcılar e-fatura gönderebilir.
e-fatura sistemine kayıtlı olan kullanıcılardan e-fatura alınabilir.
Sistem üzerinden gönderilen ve alınan faturalar arşivlenebilir ve istendiği zaman ibraz edilebilir.
e-fatura sistemine kayıtlı olan kullanıcılar, sisteme kayıtlı olmayan alıcılara matbu fatura kesebilirler.
gibi nedenlerden dolayı, fatura işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmek isteyen kullanıcıların e-fatura yazılım sistemine kayıt olması gerekmektedir.
e-fatura sistemine kayıt olmak isteyen kullanıcıların, GİB’e yazılı başvuru yaparak kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi ve Mali Mühür Sertifikası alması gerekmektedir.

E-ARŞİV FATURA

e-arşiv fatura Uygulaması, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile GİB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak kağıt formatta düzenlenen ve muhafaza edilen bütün faturaların elektronik ortama taşınması, elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, elektronik ortamda ibrazı ve elektronik ortamda raporlanmasını kapsamaktadır.
e-arşiv fatura kullanıcısı olabilmek için, e-fatura kullanıcısı olma zorunluluğu vardır. e-arşiv fatura, e-fatura kapsamı dışında kalan firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlamaktadır.
e-arşiv fatura olarak oluşturulan faturalar, GİB tarafından belirlenen formatta bir sonraki ayın 1’i ile 15’i arası oluşturularak GİB’e bildirilmek zorundadır. Raporlar sadece izin alan özel entegratörler aracılığı ile gönderilebilir.
e-arşiv fatura yazılım sistemi, hazırlanan faturaların alıcı ve gönderici arasında güvenli ve stabil bir şekilde ulaştırılması için geliştirilmiştir.
e-arşiv fatura Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü
e-arşiv fatura uygulamasını kullanan mükellefler;
397 sıra numaralı VUK genel tebliği ile getirilen e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflere düzenledikleri faturaları anılan tebliğe göre e-fatura olarak oluşturmak, iletmek, mali mühür ya da NES ile onaylarak muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek zorundadırlar.
397 sıra numaralı VUK genel tebliği ile getirilen e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-arşiv fatura uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kağıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını mali mühür ya da NES ile onaylarak, elektronik ortamda muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek zorundadırlar.
Vergi mükellefi olmayanlara ise e-arşiv fatura uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye veya kağıt ortamında göndermeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını mali mühür ya da NES ile onaylarak, elektronik ortamda muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek zorundadırlar.
Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik belgelerin ve ilişkili raporların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin her türlü elektronik veri, veri tabanı dosyası, saklama ortamı veya doğrulama ve görüntüleme araçlarını kapsar. Mükellefler tarafından muhafaza edilen elektronik belgeler muhatabına gönderilen kâğıt nüshalar ile aynı içerikte ve istenildiğinde aynı görüntüde basılabilecek şekilde saklanır.

E-SMM

GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan mevzuatlar çerçevesinde kağıt ortamda düzenlenen ve saklanan serbest meslek makbuzlarının, elektronik ortamda oluşturulmasını, imzalanmasını, muhafaza ve ibraz edilmesini ve ayrıca raporlanmasını sağlayan yazılım sistemidir.
e-smm yazılım sisteminde amaç; diğer elektronik belgeler gibi serbest meslek makbuzlarını da elektronik ortamda takip etmek ve kağıt ortamda kesilen makbuzları elektronik ortama taşıyarak gereksiz kaynak kullanımını minimuma indirgeyip maliyet tasarrufu ile birlikte işlemlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktır.
e-smm yazılım sisteminde; PAdES imza tekniklerini kullanan altyapısı ile veri güvenilirliği, içerik doğruluğu, bütünlüğü ve değişmezliği garanti altına alınmaktadır.
e-Serbest Meslek Makbuzları GİB tarafından belirlenen raporlama formatında her gün sonunda GİB’e iletilmek zorundadır.
e-dünya e-smm hizmeti, 7/24 çevrimiçi ortamda makbuz süreçlerinin yönetilmesini sağlamakla birlikte kullanıcıların elektronik makbuzlarını, minimum 10 yıl süre ile saklama garantisi ile birlikte kullanıcının talep ettiği durumda, tüm e-Serbest Meslek Makbuzlarını kısa süre içerisinde kullanıcılara ulaştırma garantisi vermektedir.
Nasıl e-smm kullanıcısı olunur?
e-smm sistemine kayıt olmak isteyen serbest meslek erbabları;
Kendi bilgi işlem sistemlerini Başkanlık sistemlerine entegre ederek,
İnternet üzerinden genel kullanımı sağlamak amacıyla Başkanlık tarafından hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
Özel Entegrasyon izni alan bir entegratör aracılığı ile kullanacaklarsa entegratöre başvurarak e-smm sistemini kullanmaya başlayabilirler.